Udskriv siden

Om CTN

Center for Tandregulering Nordvestjylland (CTN) er et fælleskommunalt tandreguleringscenter beliggende i smukke omgivelser ved havnefronten i Struer. Centret er blevet til i et samarbejde mellem kommunerne i Struer, Lemvig, Skive og Thisted – og servicerer således alle de børn i de 4 kommuner, som har behov for tandregulering.

CTN har 10 klinikker og kan dermed behandle 100-150 patienter om dagen afhængig af behandlingstypen. Alle vore klinikker og faciliteter er fra 2013 og vi har således en moderne og velfungerende tandklinik med god plads til både patienter og pårørende i hver enkelt klinik.

De fleste behandlinger foregår i CTN i Struer, hvor vores specialtandlæger er samlet og hvor vi har det nødvendige udstyr. Dermed sikrer vi både en høj faglig kvalitet og en effektiv drift.  CTN kan dog også tilbyde behandling lokalt i Lemvig, Skive og Thisted 1 gang om ugen.  Her kan vi foretage mindre komplicerede behandlinger samt nødbehandlinger. De behandlinger, hvor en specialtandlæge skal tilse patienten, vil dog altid skulle foregå i Struer.

Visionen bag CTN
Visionen bag at etablere CTN har været at sikre alle børn i de 4 samarbejdskommuner en højt specialiseret tandreguleringsbehandling. Med et befolkningsgrundlag på tilsammen 100.000 borgere er der mulighed for at skabe et stærkt fagligt miljø, der gør det attraktivt for specialister – og ved at samle indsatsen et sted, er der mulighed for at sikre de optimale rammer og det rigtige udstyr til behandlingen, sådan at alle børn oplever at få en mere ensartet behandling. Forventningen er også, at etableringen af CTN kan give stordriftsfordele, således at borgerne i de 4 kommuner oplever at få mest muligt for deres skattekroner.

CTN’s bestyrelse

CTN har sin egen bestyrelse som består af politiske repræsentanter fra de 4 samarbejdskommuner samt en repræsentant for overtandlægegruppen:

Mads Jakobsen
Formand
Borgmester i Struer Kommune
Erik Bøgh Nielsen
Næstformand
Thisted Kommune
Orla Østerby
Lemvig Kommune
Peder Christensen
Skive Kommune
Marianne Blegvad
Overtandlæge i Lemvig

Desuden fungerer direktør Kjeld Berthelsen fra Struer Kommune samt den daglige leder af CTN og ledende specialtandlæge som rådgivere for bestyrelsen.