9684 0505 mail@ctn.dk

Om CTN

Center for Tandregulering Nordvestjylland (CTN) er et fælleskommunalt tandreguleringscenter beliggende i smukke omgivelser ved havnefronten i Struer. Centret er blevet til i et samarbejde mellem Struer, Lemvig, Skive og Thisted – og servicerer således alle de børn i de fire kommuner, som har behov for tandregulering.

CTN har 10 klinikker og kan dermed behandle 100-150 patienter om dagen afhængig af behandlingstypen. Vi er en moderne og velfungerende tandklinik med god plads til både patienter og pårørende i hver enkelt klinik.

De fleste behandlinger foregår i CTN i Struer, hvor vores specialtandlæger er samlet og hvor vi har det nødvendige udstyr. Dermed sikrer vi både høj faglig kvalitet og effektiv drift. CTN kan dog også tilbyde behandling lokalt i Lemvig, Skive og Thisted 1 gang om ugen. Her kan vi foretage mindre komplicerede behandlinger samt nødbehandling. De behandlinger, hvor en specialtandlæge skal tilse patienten, foregår dog altid i Struer.

Visionen bag CTN er at sikre alle børn i de fire samarbejdskommuner en højt specialiseret tandreguleringsbehandling.

Med et befolkningsgrundlag på tilsammen 100.000 borgere er der mulighed for at skabe et stærkt fagligt miljø, der gør det attraktivt for specialister. Ved at samle indsatsen et sted, er der også mulighed for at sikre de optimale rammer og det rigtige udstyr til behandlingen, sådan at alle børn får en mere ensartet behandling.

Forventningen er også, at etableringen af CTN kan give stordriftsfordele, således at borgerne i de fire kommuner opnår mest muligt for deres skattekroner.